INSCHRIJVEN

Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier per post of mail of kom gezellig even bij ons atelier langs, kom even  ‘Langs Jan’ ! Wij kunnen even kennis maken, eventueel nog wat uitleg geven, dingen laten zien zodat je een goede keuze kunt maken.

Klik op een van onderstaande links om het inschrijfformulier te downloaden.

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

  • Inschrijving vindt plaats door het insturen/afgeven van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
  • Door inschrijving aanvaardt de deelnemer/ opdrachtgever de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Annulering

  • Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot 3 maanden voorafgaand aan de start van de cursus.
  • Bij annulering binnen 3 maanden voorafgaand aan de cursus, is de deelnemer/ opdrachtgever een bedrag verschuldigd van € 50 wat gelijk staat aan het bedrag te betalen bij inschrijving.

Betaling

  • Betaling van het lesgeld moet als volgt plaatsvinden; bij inschrijving € 50, het restant van het lesgeld moet voor 1 november zijn voldaan.
  • Het lesgeld moet cash betaald worden bij het atelier. U ontvangt bij betaling een betalingsbewijs, bewaar dat goed! Bij enig twijfel of onduidelijkheid moet u dit bewijs kunnen tonen.
  • Bij voortijdige beëindiging van het cursusjaar blijft altijd het volledige cursusgeld verschuldigd.

Algemeen

  • Atelier Langs Jan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het door het atelier samengestelde les- en/of instructiemateriaal en /of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer/ opdrachtgever vrijwaart Atelier Langs Jan voor alle aanspraken uit dien hoofde.
  • Atelier Langs Jan behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan, uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.